تذکر! توجه داشته باشید که ممکن است تصاویر برخی از آگهی ها تزئینی و غیر واقعی باشد!

آگهی ها

Descriptionاصفهان بر خیابان معراج نرسیده به
خیابان معراج (هفتون)
Descriptionدارای۱۵۰ متر سالن دارای دوعدد دف
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۹-۱۹۴۴۲۶_Chrome
Descriptionدارای۴/۵متر ارتفاع سقف دارای امک
اتوبان فرودگاه
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۹-۱۹۴۴۲۶_Chrome
Description۵سال ساخت ۱۰۰٪ساخت دارای فضای ا
اتوبان فرودگاه
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۹-۱۹۴۴۱۹_Chrome
Descriptionدارای۱۲۶متر متراژ دارای فضای ادا
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۹-۱۹۴۴۱۰_Chrome
Descriptionدارای۱۲۰متر تجاری دارای یک اطاق
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۹-۱۹۴۲۳۸_Chrome
Descriptionزمین صنعتی کارگاهی دارای ۴۲۰ متر
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۲-۱۷۰۳۳۷_Google
Descriptionدارای دو طبقه دفتری دارای بالکن
کوچه امین
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۲-۱۷۰۴۰۸_Google
Descriptionتجاری شده دارای دو طبقه دفتر کام
خیابان کوشش
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۲-۱۷۰۴۱۲_Google
Descriptionچهاردیواری دارای پروانه دارای ق
کوی سوله ها
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۲-۱۷۰۵۲۹_Google
Descriptionدارای ۳۱۵ متر متراژ دارای پروانه
خیابان کوشش
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۲-۱۷۰۶۰۴_Google
Descriptionدارای ۵۵۰ متر متراژ دارای پروانه
خیابان کوشش
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۲-۱۷۰۵۳۹_Google
Descriptionتجاری شده دارای آب ، برق ، گاز ،
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۲-۱۷۰۵۵۸_Google
Descriptionدارای ۱۰۰ متر متراژ دارای آب ، ب
پل تمدن

جدیدترین موارد

دارای ۲۷ درصد پروانه تجاری دارای ...
تجاری کامل دارای انتقال قطعی به ...
دونبش دارای ۲۵درصد تجاری دارای ...

جستجوی پیشرفته مکان ها