تذکر! توجه داشته باشید که ممکن است تصاویر برخی از آگهی ها تزئینی و غیر واقعی باشد!

رهن و اجاره سوله و کارگاه

۲۰۲۲۰۶۱۴_۱۲۵۹۴۱
Descriptionمتراژ کل ۵۰۰ متر دارای محوطه دا
پل تمدن
۲۰۲۲۰۶۱۴_۱۲۴۵۲۹
Descriptionمتراژ کل ۴۰۰متر دارای۲۷۰ متر زیر
پل تمدن
Descriptionمتراژ کل ۷۰۰ متر زیربنا ۳۰۰متر
پل تمدن
۲۰۲۲۰۶۱۴_۱۲۳۰۲۴
Descriptionمتراژ کل ۵۰ متر واقع شدخ در اصفه
پل تمدن

جدیدترین موارد

متراژ کل ۵۰۰ متر دارای محوطه دا ...
متراژ کل ۴۰۰متر دارای۲۷۰ متر زیر ...
متراژ کل ۷۰۰ متر زیربنا ۳۰۰متر ...

جستجوی پیشرفته مکان ها