تذکر! توجه داشته باشید که ممکن است تصاویر برخی از آگهی ها تزئینی و غیر واقعی باشد!

خرید و فروش سوله و کارگاه

Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۴۰۸_Chrome
Descriptionدارای قباله محضری قیمت: متری ۸۰۰
قهجاورستان
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۹۰۵۰۳_Chrome
Descriptionنوساز تجاری کامل دارای ۱۱ متر ا
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۷۰۰_Chrome
Descriptionقدمت دیوارکشی و ساختمان بالای ۱۰۰
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۵۳۷_Chrome
Descriptionدارای۲۲ متر تجاری دارای برق سه ف
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۲۱۳-۱۱۱۲۴۶_Chrome
Descriptionدارای قباله محضری دارای ۱۱ متر ا
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۲۱۳-۱۱۱۱۰۷_Chrome
Descriptionدارای ۱۴۷ متر مسقف دارای سند شش
Descriptionدارای برق سه فاز ، تلفن بهداشتی
خیابان مبارزان
Screenshot_۲۰۲۱۱۲۱۳-۱۱۱۲۱۳_Chrome
Descriptionدارای قباله محضری دارای ۳ طبقه د
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۲۱۳-۱۱۱۲۲۰_Chrome
Descriptionدارای۶۵۰متر زمین دارای ۴۰۰متر س
کوی سوله ها
Screenshot_۲۰۲۱۱۲۱۳-۱۱۱۲۴۶_Chrome
Descriptionدارای قباله محضری دارای امکانات
Descriptionدارای۴۹۸متر متراژ دارای قباله مح
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۲۱۳-۱۱۱۲۵۹_Chrome
Descriptionدارای سند تک برگ دارای جرثقیل د
کوی سوله ها
Descriptionدارای سند تک برگ دارای دفترکار
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۲۱۳-۱۱۱۳۲۱_Chrome
Descriptionدارای امکانات کامل دارای۱۸۰متر ب
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۱۷-۱۱۳۳۵۵_Chrome
Descriptionبالا مغازه -پایین انباری دارای ب
خیابان معراج (هفتون)
Descriptionدارای نصف سقف نصف حیات دارای آب
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۱۷-۱۱۳۳۵۹_Chrome
Descriptionدارای ۵متر ارتفاع دارای آب ، برق
پل تمدن
Descriptionدارای سند تک برگ دارای سوله و حی
پل تمدن

جدیدترین موارد

دارای ۲۷ درصد پروانه تجاری دارای ...
تجاری کامل دارای انتقال قطعی به ...
دونبش دارای ۲۵درصد تجاری دارای ...

جستجوی پیشرفته مکان ها